Мисия и цели

Мисия:
Екипът ни е обединен около основната мисия с изцяло идеален характер – подпомагането на новодошлите български студенти и изграждане на мрежа от контакти между настоящи, бивши и бъдещи студенти във Франкфурт и околността.
Цели:
Целите, които произхождат от нашата мисия, са следните:
  • Помощ на новопристигналите студенти относно търсене на жилище, работа, запознаване с основните институции и подготовка на документите от първа необходимост
  • Насърчаване/стимулиране на интеграцията на новите студенти в българската и в немската общност
  • Подпомагане на студентите в академично отношение
  • Поддържане на Българските култура и дух
  • Организиране на събития с развлекателен характер, които да разнообразят обичайното студентско ежедневие.