Инфо-среща с първокурсниците

сайт-10.10.2014На 10. Октомври 2014 година се проведе първата информационна среща за новопристигналите български студенти във Франкфурт и околността, организирана от нас, екипа на BSV „Съединение“. Събитието се състоя в една от залите на Центъра за самоподготовка към Фаххохшулето в града и се радваше на интерес не само от страна настоящите първокурсници, но и от тази на българи, посещаващи езиков курс.

Първата част започна с кратко представяне на Сдружението – екип, мисия и цели, последвано от игра с цел запознаване на присъстващите помежду им.
Във втория блок бе синтезирана основната информация, която екипът успя да отсее като най-важна за първокурсниците. В своето въведение Михаил засегна най-характерните разлики между студентския и училищния живот. Наблягайки на факта, че човек става самостоятелен в много отношения, той сподели, че това намира отражение не само върху обучението, но и върху изграждането на професионалния и личностен образ на конкретния човек.

Разговорът плавно премина към темата за университета, която по-подробно разясни Стефания. Изреждайки част от възможностите, които предлага учебното заведение, тя предизвика въпроси най-вече що се отнася до езиковите курсове и уъркшоповете. Засилен бе интересът относно работата – къде и как може да се търси, какви документи изискват работодателите и т.н.

По-нататък Пламина обясни необходимостта новопристигналите българи да се интегрират възможно най-бързо в новата средаи спомена начини, по които това е възможно. Тя засегна и темата за пътуването, която очаквано бе приета с усмивки от страна на слушателите.

На финала Тонка спомена няколко международнии програми, които предоставят възможност на студентите да заминат за чужбина за определен период от време.

Завършвайки с пожелания за добър старт в следването, екипът на Сдружението поведе групата към специално организираното за тях парти в бара на студентското общежитие FDH.