Frankfurt University of Applied Sciences

Logo-fu@2xFrankfurt University of applied sciences или както е познат със старото си име във Франкфурт – FH Frankfurt am Main е университет по приложните науки, който подготвя своите студенти за академичния им път като комбинира практика и теория. Предлага разнообразни специалности – от архитектура, информатика,инженерни науки и социални дейности до икономика и право.

Кампусът се намира на сравнително централно място във Франкфурт, пътува се няколко спирки с трамвай от Konstablerwache. Разполага освен със зали за лекции, с библиотека, Център за самостоятелна подготовка, спортна база, а там се намира и сградата на AStA, от където могат да се закупят всякакви учебни материали.

Едно от основните неща, които го отличават от останалите университети е модулът Studium Generale.Този модул дава възможност на студентите от различни специалности да се срещнат в лекции за един семестър и да работят заедно в екипвърху проекти или презентации на най-разнообразни теми като: природа и техника, роботика, състезателни коли, литература, дизайн възобновяема енергия и други.

Университетът предлага абсолютно безплатно курсове по различни езици, които са отворени за всички студенти. Дава се възможност за подобряване на знанията по английски на всички нива до C1, както и по испански и френски до B2. Освен това има основополагащи курсове по не толкова популярните за изучаване езици като италиански, португалски, арабски, китайски, корейски, руски. Последната опция за придобиване на знания по език, която е изцяло независима от час и група, е Self-Access Center-ът, където всеки може да учи сам на компютър, с помощта на софтуерът на университета, пригоден за целта. Палитрата от предлагани езици тук е огромна и съдържа езици като датски, гръцки, румънски, чешки и български.

Още нещо, което Frankfurt University of applied sciences предлага безплатно е Hochschulsport. Има най-различни видове спорт, които може да се посещават от студентите без предварително записване.

По-подробна информация за университета може да намерите на страницата му ->  https://www.frankfurt-university.de/